Về chúng tôi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Về chúng tôi

  

Chúng tôi đang độc lập làm mát kỹ sư tháp cung cấp phụ tùng và dịch vụ cho tất cả các lĩnh vực thị trường là ai người sử dụng nước Towers, bay hơi ngưng tụ và khô Air Coolers.LATINO là một cổng thông tin B2B chuyên nghiệp dựa trên nhà máy sản xuất của chúng ta làm mát, có một đội ngũ có kinh nghiệm về chất lượng và dự án thực hiện để hỗ trợ các hoạt động mua của khách hàng nước ngoài ở Trung Quốc; kinh doanh của chúng tôi tham gia vào Đức, Úc, Anh, Indonesia, Thái Lan, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và New Zealand, vv ..

Tin tức